Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Abrys Sp. z o.o, z siedzibą w Poznaniu, 60-124, ul. Daleka 33. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług).W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@abrys.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Partnerzy merytoryczni:

Partner strategiczny:

Partnerzy medialni:

Partnerzy:

Do Forum pozostało:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Co w programie?

W trakcie XVI Forum Miejska Sztuka Ogrodowa

zamierzamy poruszyć takie tematy jak:


•Zrównoważone miasta

Relacja człowiek-środowisko

•Usługi ekosystemowe

•Partycypacja społeczna kluczem do rozwoju miasta

•Gospodarowanie wodą opadową

•Zwiększanie bioróżnorodności

•Czwarta przyroda

•Zielone korytarze

•Greenwashing

•System informacji przestrzennej

•Drony w służbie zieleni


Po więcej szczegółów zapraszamy niebawem!

Przed nami już XVI edycja Miejskiej Sztuki Ogrodowej. Wydarzenie – nie ukrywam – jest naszym oczkiem w głowie. To okazja do rozmów, ale też wyjście ze świata nieco wirtualnego, papierowego do realnego, namacalnego. Niebywałą energię do działania całego zespołu pracującego nad „Zielenią Miejską” stanowią bowiem rozmowy z autorami, czytelnikami i współpracownikami. To wszystko jest możliwe dzięki poznańskiej Gardenii, której rozwój niezmiernie nas cieszy.


Hasłem tegorocznej edycji jest: „Ekologia miasta”. Naszymi prelegentami będą cenieni w branży eksperci i pasjonaci architektury krajobrazu, zarówno naukowcy, jak i praktycy. Serdecznie zapraszam do udziału!

Judyta Więcławska - redaktor prowadząca miesięcznik "Zieleń Miejska"

Serdecznie zapraszamy do udziału

Regulamin:

1. Bezpłatnej rejestracji na Miejską Sztukę Ogrodową można dokonać w terminie do 2.11.2021 r. lub do wyczerpania miejsc.


2. W przypadku dokonania rejestracji na konferencję i niestawienia się na nią, uczestnicy zostają obciążeni kosztem uczestnictwa
w kwocie 50 zł. Faktura zostanie wystawiona na dane uwzględnione w formularzu zgłoszeniowym.


3. Bezpłatnej rezygnacji z udziału można dokonać w terminie do 3.11.2021 r., wysyłając informację na adres: j.wieclawska@abrys.pl.


4. Do bezpłatnej rejestracji są uprawnieni tylko profesjonaliści z branży zieleniarskiej, kadra naukowa i studenci szkół wyższych studiów związanych tematycznie z Forum.


5. Pozostałe osoby - w przypadku wolnych miejsc - mogą uczestniczyć w Forum po zakupie biletu wstępu na Targi GARDENIA
i zgłoszeniu udziału na wydarzenie w rejestracji Forum (udział bezpłatny, bez gwarancji materiałów konferencyjnych).


6. Uczestnicy Forum zobowiązani są do podpisania listy obecności w rejestracji wydarzenia.


7. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mailowy zostanie przesłane potwierdzenie przyjętego zgłoszenia, jak również link do rejestracji MTP, wymaganej by otrzymać bezpłatny bilet wstępu na targi w dniu wydarzenia (który w następstwie zostanie przesłany na wskazanego e-maila).


Kontakt:


Organizator

Judyta Więcławska

redaktor prowadząca miesięcznik "Zieleń Miejska"

T. +48 728 971 345

j.wieclawska@abrys.pl

Promocja

Dorota Szypulska


T. +48 784 001 819

d.szypulska@abrys.pl


ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807